fornjot.se

www.fornjot.se

Besökare från 30/4 2005

Jag har 14 länkar och en kontaktadress längre ner. De går till några fornhistoriska sägner och amatörforskares uppgifter som inte blivit allmänt kända ännu. Sidan är skriven för människor med rötter i Norrbotten, Västerbotten, Österbotten och övriga Svenskfinland, Gotland, Læsø, Hålogaland Nordnorge. Mina egna ord är i grön text, källorna i svart.

Ett människoliv är kort. Människor hoppas på ett evigt liv i paradiset. Människor kan bli osams med varandra om vad som händer efter detta liv. Därför startar dom heligt krig och dödar varandra. Då kan dom ju få veta hur där är tidigare än normalt. Om man koncentrerar sig på världen vi lever i ett kort ögonblick så är den full av fantastiska saker som måste lämnas vidare till framtiden i alla fall.

Det finns saker som funnits i miljontals år. Kvastfeningen Latimeria Cholumnai ca400 miljoner år gammal är en kvarleva från tiden innan de första stamfäderna till groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur kröp upp på land. Den lever fortfarande och är väl värd att bevara. På 400 miljoner år har solen med planeterna åkt två varv runt galaxen

Bushmännen i Kalahariöknen är en kvarleva från urmänniskorna som lämnade Afrika. Kost och näringsexperter studerar och drar lärdomar av deras livsstil. Det lever människor numera nästan över allt på jorden.

Jag har här samlat fragment av ursprunglig oskriven skandinavisk historia. Skandinavien med sitt hårda klimat flyttar man lättare från än till. Det gör att fantastiska människor med urgamla visdomar har haft större möjlighet att leva kvar här relativt oförstörda av yttervärlden. Gamla lantraser och allmoge båtar har formats tillsamans med dom.

JRR Tolkien som var anglosaxisk språkforskare försökte hitta en egen mytologi för Brittanien. Det var omöjligt då de brittiska öarna genom tiderna befolkades av många olika folkslag i omgångar, som kelter, romare, angler och saxare sen vikingar sist normander. Dessa har var och en haft sina traditioner. Angler och saxare bildade språket anglosaxiska. Tolkiens misslyckade försök blev stilbildande sagoböcker som nu även har filmatiserats.

Heinrich Schlieman hittade nergrävda skatter genom att ta Homerus grekiska sagor på allvar som om de var byggda på verkligheten. Historikeretablissemanget hade avfärdat dem som myter. Han hittade Troja och Mykene utifrån de knappa instruktioner Homerus sagor Illeaden och Odyssén hade att ge. Han hittade en del guldskatter och blev berömd.

De fornnordiska sägnerna jag här presenterar visar inte var det finns guldskatter eller blir några stilbildande sagoböcker. Tolkiens angler och saxare hade sina rötter i Skandinavien. Kanske legenderna innehåller fragment av den urmytologi Tolkien aldrig kunde hitta. Sagor och sägner ska tydligen tas på allvar och inte ringaktas.

Jag vill lämna sägnerna öppna för läsaren att tolka själv. Vissa uppenbara saker kan jag inte låta bli att ge ledtrådar kring. Min teori om guden Ull är delvis min egen.


Isländskt material

Flatöboken om fornjot

Hur Norge Byggdes

Grundandet av Norge

Snorre Sturlasson

Egil Skallagrimsson & Heimskringla


Då Stockholms slott brann 1697 brann också mycket fakta om Sveriges forntid upp. Där förvarades de gamla böckerna som berättade och förklarade allt om Sveriges äldsta historia. Det går ändå att söka sig till fakta utifrån andra källor.


Svenskt material nedan

Ättesagan från Åhrbyn

Guden Ull kvarleva av solguden

Dialektstudier

Amatörforskares upptäckter

Genetikstudier

Stalolegender kan tolkas som beskrivningar av nordbor. Berättelserna varierar kraftigt i olika samebyar. Många av dom skildrar en slags övernaturlig jätte

Kung orres gästabud är en gammal folkvisa i olika versioner som gett upphov till lärda avhandlingar då många undrat vad det varit för en kung. Man kan gissa och spekulera om det varit han i åhrbysagan. Kung Torre ur Flatöboken har funnits med som hypotes.


Utöver de skandinaviska källmaterialet finns det Latinska texter som Vatikanen lämnat ut till allmän beskådan. Det finns också Irländska gamla textsamlimgar skrivna av munkar som kan ge ledtrådar.

Det har uppstått konspirationsteorier om innehållet i vatikanbibloteket särskilt bland protestantiska fundamentalister. En av källorna Alberto Rivera en avhoppad Jesuit med påstådd tillgång till gömda böcker har skrivit en bok svår att få tag i som heter: the Godfathers.

Alberto påstod att koranen skrevs av katolska agenter i syfte att skapa en lära som förgör urkyrkan, från de andra apostlarna än Petrus. Koranen ger påven en viss status som profeten Jesus ställföreträdare. Skulle detta stämma, kan också katolska agenter arbetat för att göra hedendomen mera motbjudande, så att norden lättare skulle gå att kristna. Rommersk religion anses i alla fall ha påverkat senaste typen av asatro


Den 400 miljoner år gamla kvastfeningen tror kineserna innehåller ett odödlighetselixir. De leder en förföljelse genom att betala hur mycket som helst för dem till dess att den utrotats. 1938 upptäcktes den i en sydafrikansk fiskefångst i närhetaen av Komorerna. Man trodde att den varit utdöd sedan 80 miljoner år. 1998 upptäcktes en nära släkting vid en liten ö i Indonesien, Mando Tuas norr om Sulavesis nordspets. Den kallar man indonesisk tofsstjärtfisk. Biologerna gissar att fler platser kan ha kvastfeningar i indiska oceanen. Kineserna kan hinna före och utrota de populationerna

Bushmännen i Kalahariöknen får sin livsstil slagen i spillror då biståndsarbetare gräver brunnar, som sänker grundvatten nivån. Det hindrar dem från att ta reda på det lilla vatten de ändå kan trolla fram i öknen. Därför tvingas de bli slavar under torrperioden hos de bofasta svarta boskapsskötarna. De vita har faktiskt bott längre i södra Afrika än vissa svarta folkstammar. Bushmännen är de sanna urinnevånarna och alla folkslags ursprung. Det är någonting att värna om och att inte låta gå under

Om man studerar världshistoriens gång eller bara gamla högkulturer var som helst i världen så har de börjat som högstående och sedan uträttat sämre och sämre saker till de gått under. Man vill ju tro att det är tvärtom. Trenden är den samma över allt i världen. Vid utgrävningar som görs ser man hur mycket vackrare och mer talangfullt utarbetade föremål som ligger i kulturlager djupare ner än de sista civilisationerna som till slut gått under.

Många tror på besynnerliga fabler, som att civilisationerna startats av överlevare från Atlantis eller utomjordingar. Den förklaring jag tror på är: Sedan livet ordnats enkelt att leva av dom första skapande människorna som grundar allt, så är det enda som krävs av efterföljande människorna för överlevnaden, lydighet mot dom rövare som sen lagt beslag på resurserna. Detta leder på sikt till att allt stagnerar och att andra platser i periferin står för framsteg och framgång. Som exempel är det stor skillnad på Medelhavets inflytande i världen nu och för två till tre tusen år sedan. På kortare sikt kan man se samma mönster på stora svenska företag som grundats på uppfinningar under slutet på 1800-talet. De har blivit hämmade i sitt nyskapande. De ger dålig ersättning, uppmuntran och utvecklingsmöjigheter för sina kreatörer och har numer ekonomiska problem. De ekonomiska problemen har löst sig efter att företagen blivit uppköpta eller blivit hopslagna med andra inte genom nyskapande.

På vapensköldarna från medeltiden hade man avbildat blodtörstiga rovdjur som senare blivit till nationalsymboler. Rov i ordet Rovdjur och Röva har samma ursprungsbetydelse. Klaner av olika rövarband konkurerade om makten till en blev kvar under medeltiden. I Sverige blev det Folkungaätten med sitt lejon. Sverige har varit förhållandevis rättvist då Sverige varit ensamt om att ha med bondeståndet i sina riksdagar och behållit den urtida allemannsrätten som ännu finns kvar. Alla länder i Europa har tagits över av olika rövarband. Dom flesta nationer har sysslat med kolonial utsugning och folkmord in på 1900-talet. Här nederst en del länkar om rövarnas med eller omedvetna förstörelse för spillrorna av den i länkarna ovan beskrivna kulturen. I äldre tider plundrade man med våld, och i dag med ekonomiska maktmedel.


Læsø

Hålogaland

Gotland

Svensktalande Finland

Norr och Västerbotten (Kvenland)


Jag vill tacka den eller dom som klottrade väggklotter vid en cykelstig i ume med röda bokstäver. Det stod: Brinn så att alla kan se dig. Låt ingen släcka din glöd. Vägra bli en levande död. Klottra gärna www.fornjot.se för att sprida kännedom om sidan.

Här en länk för dom som brinner för revansch

Revansch


Ni som tycker mitt innehåll är intressant sprid kännedom om sidan åt historieintresserade och åt människor med anknytning till norra Sverige och andra platser omnämnda. Jag tycker att mitt budskap är så mycket större än jag själv, så jag lämnar inte ut mitt namn ännu. Jag vill att ni sänder mig material om flera saker och goda råd. Klaga gärna på stavfel och sakfel så att sidorna blir bättre. Jag har inte angivit källa till alla mina uppgifter. Ibland är det länge sedan jag hade tillgång till uppgiften tar tacksamt emot käll hänvisning. Grävande journalister brukar inte heller ange källa av hänsyn till sin uppgiftslämnare.

info@fornjot.se

Ni kan också ringa eller sms:a mig på hemligt telefon nummer 076-2573957