Norra Sverige är en illa behandlad del av Sverige. Utsatt för värsta sortens kolonial utsugning. Västerbotten blev tidigare knutet till övriga Sverige. 1280-talet blev Norrbotten till sist knutet till Mälardalen. På 1300-talet konfiskerades fisket i Torneå, Lule, Pite älvar. Ortsbefolkningen reste till Telje och klagade hos kungen utan resultat över att fiskevatten som tillhört dom sedan hednisk tid konfiskerats.

Gustav Wasa som ville styra och ställa över allt på 1500-talet bestämde att den skog som man inte betalade skatt för skulle tillfalla staten. Vidsträckta skogar som Domänverket skövlat och sen delats upp mellan börsnoterade ASSI-Domän och Sveaskog. Det är skogar som avtvingats ortsbefolkningen av Gustav Wasa. Vissa av skogarna delades med tiden också ut åt nybyggare från annat håll än lokalbefolkningen. På slutet av 1800-talet då det byggdes ångsågar av olika bolag så går det många historier om hur bolagen tillskansade sig mark på ohederligt sätt. Svälten 1867 gick det fint att utnyttja svältande människor för att komma åt skog billigt. Samma uppköpare använde bibeln åt vissa och brännvinsflaskan åt andra. Vattenkraften är också ett exempel där bara Skellefte lyckats få ha vinsten kvar på hemorten

Läser man i gamla skattelängder och kyrkböcker så ser man hur krigen skördat sina offer. Änkan bor kvar på gården i nästan alla gårdar. Norr och Västerbotten var samma landskap fram till 1809. Västerbottens regemente ansågs ha dom hårdaste soldaterna som användes där striden var som hårdast. Man kan undra om det gick ut på att utrota folket. På regalskeppet Kronan som sjunk i havet utanför Kalmar sommaren 1676 hade man Västerbottens regemente som äntringskarlar att använda till stridens hetta. Benresterna som undersökts på havsbotten visar att dom dödats av sin egen arme.

Då sågverk kommit igång blev det över stora mängder sågspill man eldade träkol av. Träkolen kunde användas till ett stålverk som byggdes i Karlsvik i Lule som använde malmen från länet. Då stålverket blev lönsamt och konkurrerade med stålverk i södra Sverige så bildade stålverken i södra Sverige ett konsortium och köpte upp stålverket och lade ner det. Dom arbetslösa arbetarna engagerade sig politiskt och fick till stånd ett nytt stålverk. Under 70-talet planerades Stålverk 80 men det projektet blev stoppat. Motiveringen att det inte varit lönsamt är helt fel. Outokompo i Torneå vid svenska gränsen gör nu miljardvinster i sitt stålverk. Under lång tid har dom tillåtits göra vinster på att smutsa ner Bottenviken.

Många tycker att man inte ska vänta sig att stora statliga industriprojekt ska lösa alla problem. Folk ska själva skapa sina egna företag. Det finns många berättelser om företagare som motarbetats maximalt på alla sätt. Det har varit vanligt att skattemyndigheter lagt på dom oskäliga sköntaxeringar som drivit dom till konkurs. Ända möjligheten för människor med framåtanda av något slag som leder framåt har varit att tvingas flytta. Periodvis har flyttlass politiken liknat massdeportationer.

Det har varit bråk mellan samer och tornedalingar om vem som är ursprungsbefolkningen kring Karesuando och Vittangi. Tornedalingar har utnyttjat finsk historie förfalskning av Kustavi Vilkona och hans gelikar till trakasserier mot samerna. Dessa hävdar att kvänerna från dom Isländska sagorna var en slags tidiga finsk-ugrer. Jag har pekat på brister i detta på dom tidigare sidorna.

Precis som Hålogaland hade sina ursprungliga hästar hade Norrbotten sina ursprungliga hundar. Norrbottensspetsen anses vara en slags urspets ursprunget till Finnsk spets, Norsk buhund, Lajkor, Islandshund m.fl. Då man tillvaratog rasen så fanns det inte så många kvar. Man ville få dom med fläckar på sidorna och inte sadelfärg. Man använde därför en ynklig hanhund med sidofläckar som hade andra dåliga anlag Bingo hette den lilla hunden. Det ska vara tydlig könsskillnad mellan hundarna. Eftersom Bingos avkommor använts i aveln är hanhundarna lika ynkliga som honor. Tre uppfödare avvek i sin avel av hundrasen, en som avlade på dressyr, en som avlade på älghundsanlag och en tredje som inte gillade den gängse aveln. Deras hundar bar inte på ärftligt ögonfel som sen blev vanligare då man börjat använda vissa bra fågelhundar i aveln gång på gång. Hunden Rulle är allt för vanlig i stamtavlorna. Trots den misslyckade aveln är Hundrasen friskast med den högsta dokumenterade medellivslängden.

Jag har ryktesvägen fått höra talas om stora övertramp mot folk i en hel landsända. Jag lägger gärna in alla möjliga berättelser här stora och små

Vägsaltet på E4 i norra sverige är ett exempel på vilket förakt dom styrande visar mot bilister i norra sverige

Tillbaka