Svenska språket är ett minoritetsspråk i Finland. Finland blev självständigt från Ryssland 1918. Då utbröt ett inbördeskrig. För att bli fri från Ryssland måste dom avväpna Ryssarna. Mannerheim från Finland som var Ryska armens mest framstående General begav sig till Österbotten för att starta frihetskampen. Han värvade frivilliga österbottningar och gjorde Finland fritt upprättade en provisorisk regering i Vasa. Samtidigt gjorde förtryckta arbetare revolution som styrdes av idealister som inte ordnade disciplin att stävja nidingsdåd från dom som gjorde ogenomtänkta hämndaktioner. Det ledde till ett blodigt Inbördeskrig.

Dom frihetsälskande österbottningarna förvandlades till bödlar som kommenderades att föra bort rödgardister och skjuta dom med nackskott. Det är inte lätt att gräva i finsk historia utan att nudda vid ömma tår hos finnar. Dom brukar dessutom klaga över hur lindrigt Sverige klarade världskriget och undra varför inte Sverige gjorde de eller de i olika situationer för att hjälpa Finland. På senare tid har det sagts att om dom bara hade hyrt ut små markbitar åt Sovjet som Mannerheim dessutom var positiv till så hade inte dom heller behövt bli indragna i kriget dessutom lär dom ha upprättat koncentrationsläger dit dom deporterade karelska ryssar när dom ville byggda ett stor Finland i Karelen.

studera gärna Henrik Arnstad

1900-talet ska lämnas åt sidan då man gräver i fornhistoria. Österbotten har nu levande fragment av forntiden. Det finns bevis på saker som är urgammalt och lokalt och visar på att Finland haft lång kontinuitet av befolkning som inte varit finskugrer. Detta är något finska myndigheter motarbetar med alla medel. Dom arbetar hårt med att ljuga ihop saker och ska få det att verka finskugriskt. Kustavi Vilkona har analyserat dom Isländska legenderna på ett helt annat sätt än jag. Då österbottniska fornforskare hittar saker i markerna och lämnar in det till ett nationalmuseum som måste godkänna sakerna innan det får ställas ut i Österbotten så stjäls det och beskylls för att vara förfalskningar av finnarna på nationalmuseet i Helsingfors.

Den här sidan ska byggas ut med allt finlandssvenskar inte vågar säga i finland om hur dom motarbetatas av finnar och av Helsingforssvenskar med översittarfasoner. Efter 30-åriga kriget på 1600-talet började man att adla utlänningar. Dom hade sett hur bönder behandlades på kontinenten och började tillämpa samma seder i Sverige-Finland. I Finland finns denna adels inflytande kvar. Jag lägger ut allt här som handlar om fragment från forntiden som utplånas och förföljs om finlandssvenkar vill hjälpa mig. Varför har inte finland kvar allemannsrätten i samma skick som då Finland tillhörde Sverige. Hur fritt är egentligen Finland vågar ni tipsa mig och lägga ut missförhållanden här

Jag funderar över källmaterialet till Kalevalaeposet om det kan innehålla uppgifter kring oberoende skandinaviska folkstammar som inte var finskugrer. Vad var landet Pohjola t.ex?

Tillbaka