Rasbiologiska institutet med Herman Lundborg och Docent Lundman i Uppsala på 20 och 30-talet, drev rasbiologiska studier fulla med den tidens förutfattade meningar. En byggd Listerlandet i Blekinge blev helt nergjord som exempel på degenerering och inavel. Lappar var lägre stående varelser m.m.

Då han studerade Samer i norra Norge och norra Sverige upptäckte han en ny variant på Germaner eller kanske en helt ny ras. I Nordnnorge och Nordsverige hade den ickesamiska befolkningen mycket höga blodvärden som ger bra syreupptagningsförmåga. Människor av denna befolkningstyp ser ut att vara bloddopade i idrottssamanhang. Den höga frekvensen hjärt och kärlsjukdomar beror inte bara på dålig kost utan har också att göra med att blodet blir trögflytande vid högt blodvärde. Dom har också dålig tandställning i underkäken p.g.a. litet utrymme för tänderna där. En kortare underkäke ger bättre utväxling med möjlighet att bita hårdare

En nyligen upptäckt sak är att människotypen visat sig vara resistent mot HIV viruset särskilt kvinnarna av befolkningstypen. Många drag ärvs på mödernet och Nordfinland har också liknande befolkningstyp trots att dom talar finska och förmodligen bär på finsk-ugrisk y-kromosom.

Om man tar flatöbokens berättelser och åhrbysagan på allvar så skulle man också hittat denna befolkningstyp inte bara i gamla Hålogaland och Norr och Västerbotten utan också i svensktalande Finland Gotland och på Läsö.

Jag har bara andra eller tredjehands uppgifter om genetisk forskning som jag vill få bättre bekräftade

Jag har också hört på omvägar upptäckter som gjorts på Island då dom nu gör genetiska studier. Världens befolkning kommer från 8 män och 11 kvinnor enligt Hugoprojektet. Männen för vidare sin y kromosom till sönerna och kvinnorna för över mitokondrie DNA till sina avkommor som ärvs vidare hos döttrarna. Utsprunget till Purpurbakterier levde i symbios med de första urcellerna som gett upphov till alla djurarter och kallas mitokondrier. Mitokondrie DNA:t är det samma i hela västeuropa utom hos baskerna och samerna. Islänska studier har visat att en viss procent av deras befolkning har avvikande mitokondrie DNA och att enstaka personer från österbotten också visat sig ha det. Det jag fått höra är oklart om det var en ny tolfte typ av mitokondrie DNA från en urskandinavisk kvinna eller om det var en av dom andra elva.

Tillbaka